Omezovač přepětí B-RVO pro VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V nočních hodinách kdy je třeba provozovat veřejné osvětlení dochází k odlehčení napájecí sítě. Toto napětí se běžně pohybuje okolo 240V/AC. Při dlouhodobém provozu svítidel dochází k většímu opotřebení. Z tohoto důvodu je vhodné zařadit mezi výstup elektroměru a výstupní jističe omezovač přepětí, který umožňuje snížit dané přepětí. Tímto dosáhneme na snížení přímých nákladů el. energie a dále prodloužíme životnost svítidel.

Přímá úspora el. energie lze prokázat na příkladu: Svítidlo je osazeno výbojkou 70W (nové) 

AC[v]    [W] 1hod.

240              92

220              73                   Přímá úspora je tedy  19W úspora za 1 hod. provozu


Na tomto příkladu vidíme proč je vhodné použít omezovač přepětí. Vlastní zařízení řady RVO dodáváme v ocelových montážních rámech včetně výstupních jističů nebo v novém plastovém rozvaděči i s měřením. Na přání zákazníka lze vybavit i poruchovou signalizací pomocí sms.

Omezovač přepětí pro B-RVO PRŮMYSLOVÉ PROSTORY

PB-RVO je označení pro zařízení, který slouží k úpravě napájecího napětí. Vzhledem k tomu, že se nejedná o frekvenční řízení úpravy napájecího napětí je nasazení tohoto zařízení do vnitřních i venkovních okruhů přínosem pro vyznamné snížení nákladů na celý provoz přímé úspory díky menší spotřebě el. energie a nepřímé úspory v servisních nákladech díky menšímu namáhání světelných zdrojů a jejich ochraně před škodlivými účinky přepětí.

Při realizaci zařízení doporučujeme samostatné řešení napájení:

1) technologie  

2) osvětlení vnitřních ploch

3) osvětlení venkovních ploch

Uplatnění najdete například:  Osvětlení hal v provedení (sodík, zářivka, LED), osvětlení administrativy (zářivka, LED),napájení frekvenčních měničů pohonu, obchodní prostory, vzduchotechnika,