Informace o produktech

Je potřeba si uvědomit, že sodíkové svítidlo osazené 70W výbojkou má ještě ovládací výzbroj. 

Nová výzbroj má spotřebu cca 30W, která se musí připočítat ke spotřebě výbojky. Proto má 70W svítidlo celkovou spotřebu 100W.  U starých svítidel může být tato spotřeba vlivem stárnutí komponentů, to znamená výzbroj + výbojka spotřeba daleko vyšší. Například u 150W svítidla byl naměřen celkový příkon 230W (Svítidlo staré 30 let). Pro tvorbu a výpočet nabídkového listu pro obce bylo toto bráno v úvahu. Nové svítidlo s výbojkou Pia++ 70W a 100W – ATOS s výzbrojí. 

Omezovače přepětí B – RVO KOM

B – RVO je tvořen systémem transformátorů na jejichž výstupu jsou umístěny výkonové přepínače s pevně nastaveným výstupním napětím. Tento způsob umožňuje uživateli nastavit vhodné výstupní napětí v jednotlivých výstupech H,V,W,nezávisle na sobě. Omezovač přepětí tohoto typ je primárně určen k úpravě napěťových obvodů, které slouží osvětlovacím systémům vnitřního i venkovního osvětlení technologických celků. Mezi hlavní funkční výhody tohoto systému patří stabilizace napětí na optimální hodnotu a ochrana proti přepětí. Omezovač přepětí může být doplněn o modul poruchové signalizace, který umožňuje vzdálenou správu pomocí SMS zpráv.

Nasazením tohoto zařízení do napájecí sítě umožňuje optimální nastavení napětí v jednotlivých elektrikých okruzích a tím dosáhnout na snížení přímých nákladů el. energie a zvýšit životnost elektrických zařízení. Doba návratnosti investice je závislá na konkrétním stavu napájecí soustavy a úrovni nastavení jednotlivých výstupů pro danou konfiguraci napájecí soustavy. Za současné úrovně spotřebitelských cen elektrické energie může začínat již na 1,5 roku. 

Technologický popis B – RVO KOM

Vlastní zařízení je umístěno v ocelovém rámu jehož zástavbový rozměr je  V x Š x H  800 x 500 x 200mm 

V tomto rámu je zakomponován celý omezovač přepětí včetně až 18ks jednopólových výstupních jističů. Vyrábí se v modifikacích 2x 10 – 2x 40A pro vzdušná vedení a 3x10 – 3x40A pro kabelová vedení. Je samozřejmá i jejich kombinace.   Tento ocelový rám slouží k aplikaci do stávajícího rozvaděče. Při rekonstrukci rozvaděče se používá plastová varianta, která má samostatně řešenou elektroměrovou část. Elektroměrová část má uzamykání na čtyřhran. Regulační část je samostatná a má fabkové uzamykání.  

Zástavbový rozměr tohoto technologického celku je V x Š x H  1500 x 850 x 240 a je řešen k zakopání (udaný rozměr je nad zemí) 

Jak bylo již řečeno, je možné toto zařízení doplnit komunikačním modulem, který tvoří dohledový subsystém. Jeho hlavní úkol je sledovat a vyhodnocovat všechny provozní stavy jak připojené osvětlovací sítě, tak i vlastního zařízení.

Sleduje zejména tyto veličiny:  

Výpadky fázovéo napětí na vstupu 

Výpadky jednotlivých výstupních jednopólových jističů (až 18ks)

Sledování napájení zařízení, při jeho výpadku je k dispozici záložní zdroj umožňující odeslání SMS upozornění obsluze.

Na dotaz obsluhy odešle SMS o stavu zařízení

Hlásí přechod při ručním zásahu obsluhy do režimu bypass.